ستارخان، کوثر سوم، پلاک 3 66501261

خود زنی از نوع بهارستانی ها

نوشته شده در Jan 8, 2018 توسط تعمیرات لوازم خانگی ریکان

خود زنی از نوع بهارستانی ها

بعد از عدم توفیق لازم در برچیدن کالای قاچاق و نیز سوء واردات کالای بی کیفیت چینی در بازار که هر دو منجر به تعطیلی بخش زیادی از واحدهای صنفی و تولیدی شدند این بار نوبت به فروش کالای قاچاق به بهانه ی در اختیار قرار دادن 10 هزار میلیار تومان به بخش اشتغال فرا رسیده است. تولید اشتغال با پایه های لرزان بخش تولید و بخشنامه های دستوری امکان پذیر نخواهد بود.

بعلاوه این موضوع در منافات آشکار با سیاستهای اقتصادی نظام و اقتصاد مقاومتی است. اولین برداشت از فرمایشات مقام معظم رهبری در مباحث اقتصادی تأکید ایشان بر استفاده از کالای داخلی و تولید ملی است و این در حالیست که برخی نمایندگان در کمیسیون تلفیق با سطحی نگری نسبت به ابعاد اقتصاد مقاومتی سعی در کمرنگ کردن آن دارند و کمر به نابودی تولید ملی که خلاف مصالح نظام و امنیت کشور است بسته اند.

اجرای این طرح می تواند به سوداگرانی که روزی دست به قاچاق کالا زدند این مژده را بدهد که ممکن است از طریقی بتوانند صاحب اموالی شوند که به منظور گذاشتن کلاه گشاد بر سر مردم به صورت غیرقانونی وارد کرده بودند.

شأن و فضیلت مجلس نیست که با نادیده گرفتن توانمندیهای بخش تولیدی به فروش کالای قاچاق رأی مثبت بدهد و بعد برای ضررهای ناشی از اجرای این برنامه فکر چاره باشد.

سفره های مردم در معرض کوچکتر شدن است و اگر همین آب باریکه ها در بخش تولید پولش بر سفره ی مردم حاضر نشود آنگاه با وضع چنین قوانین من درآورده و دست و پاگیری باد می کاریم و طوفان درو می کنیم.

سال 97 یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی است. سالی که به زعم بسیاری از کارشناسان دولت یا باید کوچک شود و یا خود را تبدیل به صندوق پرداخت تبدیل کند.

فهمایش موضوع از این منظر نیز قابل توجه است که نمایندگانی که به چنین طرحی رأی مثبت می دهند آیا خود فرزندانی ندارند که بخواهند چرخه های تولید این آب و خاک را بچرخانند و یا اینکه خیال قرص دارند که با ارتباطهای آنچنانی مسند در شأنی برایشان فراهم می کنند.

توجه به این موضوع نیز ضرورت دارد که ما در کشور کمبود جنس نداریم که با فروششان رمق به نای تولید دمیده شود اما اجرای این طرح می تواند پنبه کردن رشته هایی باشد که دست افراد زیادی در آن پینه بست.

مردم از شرایط اقتصادی راضی نیستند زیرا نه حقوق نجومی می گیرند و نه ابوالمشاغل هستند بسیاری از آنها دریافتی یک ماهشان کفاف خرج یک روز عده ای از دانه درشت ها را نمی دهد با این حال در همه ی شرایط همراهی خودشان را ثابت کرده اند. هنوز هم در بسیاری از شهرها مردم نسبت به وقایع چند روز اخیر در شهرستانهای مختلف واکنش نشان می دهند اما قدردانی از بصیرت مردم با بی بصیرتی در اتخاذ تصمیمات تباین دارد و تا دیر نشده باید راه رفته را برگشت.

منبع : ال کا ایران